Дисциплины и рабочие программы


 

Курс Семестр Дисципліна Програма   Лектор
1 1

Загальна анатомія, фізіологія і паталогія людини

 

 

3.03_ЗА_Галайченко_2017
3.04_ЗА_Галайченко_2017
Галайченко О. М.
1 2 Інформатика. Основи алгоритмізаціі та програмування медичних програмних засобів 3.03_Инф.2_Довнарь_2017
3.04_Инф.2_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
1 2 Медична інформатика 3.03_МИ_Носова_2017
3.04_МИ(1к)_Носова_2017
Носова Т. В.
1 2 Хімія. Біохімія 3.03_БХ_Галайченко_2017
3.04_БХ_Галайченко_2017
Галайченко О. М.
         
2 3 Біофізика. ч.1. Біофізика 3.03_БФ1_Величко_2017
3.04_БФ1_Величко_2017
Величко О. М.
2 3 Електроніка. Основи теоріі електричних та магнітних кіл та сигналів 3.03_ОТЕМК_Бих_2017
3.04_ОТЕМК_Бих_2017
Бих А. І.
2 3 Інженерна та комп»ютерна графіка. Графічне програмне забезпечення 3.03_ІКГ2_Величко_2017
3.04_ИКГ2_Величко_2017
Величко О. М.
2 3 Інформатика. Медична інформатика. 3.03_МИ_Носова_2017
3.04_МИ(2к)_Носова_2017
Носова Т. В.
2 3 Теорія ймовірностей та математична статистика 3.03_ТВиМС_Довнарь_2017
3.04_ТВиМС_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
2 3 Електротехніка і промислова електроніка (ВПВПС) 3.03_ ЕтПЕ(ВПС)_Аверьянова_2017
3.04_ ЕтПЕ(ВПС)_Аверьянова_2017
Авер`Янова Л. О.
2 3 Електротехніка і електроніка (ІТКН) 3.03_ЕтЕ(КН)_Перова_2017
3.04_ЕтЕ(КН)_Перова_2017
Перова I. Г.
2 3 Теорія електричних та магнітних кіл (КІУКІ) 3.03_ТЕМК(КИ)_Перова_2017
3.04_ТЕМК(КИ)_Перова_2017
Перова I. Г.
2 4 Біофізика. ч.2. Основи взаємодія фізичних полів з біологічними обєктами 3.03_БФ2_Величко_2017
3.04_БФ2_Величко_2017 
Величко О. М.
2 4 Електроніка. Основи теоріі електричних та магнітних кіл та сигналів 3.03_ОТЕМК_Бих_2017
3.04_ОТЕМК_Бих_2017 
Бих А. І.
2 4 Методи медико-біологічних досліджень 3.03_ММБД_Перова_2017
3.04_ММБД_Перова_2017
Перова I. Г.
2 4 Методи обробки біомедичноі інформаціі. Методи обробки біомедичних даних 3.03_МОБД_Носова_2017
3.04_МОБД_Носова_2017
Носова Т. В.
2 4 Механіка. ч.2 Біомеханіка 3.03_Біомех_Музыка_2017
3.04_Біомех_Музыка_2017
Музика К.М.
2 4 Моделювання біологічних процесів та систем 3.03_МБП_Жемчужкина_ 2017
3.04_МБП_Жемчужкина_ 2017
Жемчужкіна Т. В.
2 4 Основи дискретноі математики 3.03_ОДМ_Довнарь_2017
3.04_ДМ_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
2 4 Електроніка (МТОТ) 3.03_Ел_Музыка_ОТ_2017
3.04_Ел_Музыка_ОТ_2017
Музика К.М.
2 4 Схемотехніка електронних апаратів (ТРРЕА) 3.03_СхЕА_Кукоба_2017
3.04_СхЕА_Кукоба_2017
Кукоба А.В.
         
3 5 *Інструментальні засоби медичних інформаційних систем 3.03_ИСМИС_Довнарь_2017
3.04_ИСМИС_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
3 5 *Нанотехнологіі в біологіі та медицині 3.03_Нанотехн__Галайченко_2017
3.04_Нанотехн__Галайченко_2017
Галайченко О. М.
3 5 *Обчислювальні методи в генетиці 3.03_ОМГ_Печерская_2017
3.04_ОМГ_Печерская_2017
Печерська А. І.
3 5 *Основи теоріі керування 3.04_ОТК_Линник_2017
Гвоздинский
3 5 Електроніка. Аналогова схемотехніка 3.03_АС_Музыка_2017
3.04_АС_Музыка_2017
Музика К.М.
3 5 Методи обробки біомедичноі інформаціі. Ч.2. Методи обробки біомедичних сигналів 3.03_МОБИ-2_Жемчужкина_ 2017
3.04_МОБИ-2_Жемчужкина_ 2017 
Жемчужкіна Т. В.
3 5 Системний аналіз і прийняття рішень в медицині 3.03_САиПР__Высоцкая_2017
3.04_САиПР__Высоцкая_2017
Висоцька О. В.
3 5 Електроніка (ОТ, МТОТ) 3.03_Електр(ОТ_3к)_Прасол_2017
3.04_Електр(ОТ_3к)_Прасол_2017
Прасол І. В.
3 5 Теорія електричних та магнітних кіл (АКТСІ, СІ) 3.03_ТЕМК_Музыка_АКіТ_ 2017
3.04_ТЕМК_Музыка_АКіТ_ 2017
Музика К.М.
3 6 *Експлуатація БМА   Дацок О. М.
3 6 *Методи та засоби автоматизаціі схемотехнічного проектування 3.04_МЗАСП_Прасол_2017
3.03_МЗАСП_Прасол_2017 
Прасол І. В.
3 6 *Об»єктно-орієнтоване проектування медичних програмних засобів 3.03_ООП_Довнарь_2017
3.04_ООП_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
3 6 *Прикладне програмне забезпечення в БМІ   Порван А.П.
3 6 Вимiрювальнi перетворювачi 3.04_ВП_Линник_2017 Лінник О.В.
3 6 Екологія 3.03_Экология_Печерская_2017
3.04_Экология_Печерская_2017
Печерська А. І.
3 6 Електроніка. Цифрова схемотехніка 3.04_Эл.ЦСх_Прасол_2017
3.03_Эл.ЦСх_Прасол_2017
Прасол І. В.
3 6 Основи теоріі біотехнічних систем 3.03_ОТБТС_Нечипоренко_2017
3.04_ОТБТС_Нечипоренко_2017
Нечипоренко А.С.
3 6 Системи медичноі візуалізаціі 3.03_ СМВ_Аверьянова_2017
3.04_ СМВ_Аверьянова_2017
Авер`Янова Л. О.
         
4 7 *Біосенсорика 3.04_Биосенсорика_Линник_2017 Лінник О.В.
4 7 *Моделювання медичного програмного забезпечення 3.03_ММПО_Довнарь_2017
3.04_ММПО_Довнарь_2017
Довнар О. Й.
4 7 Біомедична електроніка 3.03_БМЭ_Дацок_2017
3.04_БМЭ_Дацок_2017
Дацок О. М.
4 7 Біомедичні прилади, апарати, системи і комплекси. Ч.2. Діагностичні та терапевтичні апарати 3.04_ДиТА_Прасол_2017
3.03_ДиТА_Прасол_2017
Прасол І. В.
4 7 Електроніка та мікропроцесорна техніка. Ч.3. Мікропроцесорна техніка 3.04_МТ(БМИ)_Аврунин_2017
3.03_МТ(БМИ)_Аврунин_2017 
Аврунін О. Г.
4 7 Методи обробки біомедичноі інформаціі. Ч.3. Методи обробки біомедичних зображень 3.03_МОБЗ_Аврунин_2017
3.04_МОБЗ_Аврунин_2017 
Аврунін О. Г.
4 7 Мікроконтролери в БМА 3.03_МвБМА_Аврунин_2017
3.04_МвБМА_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
4 7 Основи теоріі керування в біомедичних системах 3.04_ОТКБС_Линник_2017  Гвоздинский
4 7 Мікропроцесорна техніка (МН) 3.03_МТ(МН)_Аврунин_2017
3.04_МТ(МН)_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
4 7 Мікропроцесорна техніка (ЕПС) 3.04_МТ(ЕПС)_Аврунин_2017
3.03_МТ(ЕПС)_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
4 7 Цифрова схемотехнiка (ЕПС) 3.03_ЦСх(ЕПС_МН)_Прасол_2017
3.04_ЦСх(ЕПС_МН)_Прасол_2017
Прасол І. В.
4 7 Цифрова схемотехнiка (МН) 3.03_ЦСх(ЕПС_МН)_Прасол_2017
3.04_ЦСх(ЕПС_МН)_Прасол_2017
Прасол І. В.
4 8 *Системи управління базами даних в медицині 3.04_СУБД_Порван_2017  Порван А.П.
4 8 *Телемедичні системи 3.03_ТМC_Носова_2017
3.04_ТМC_Носова_2017
Носова Т. В.
4 8 Біомедичні прилади, апарати, системи і комплекси. Ч.2. Діагностичні та терапевтичні апарати 3.04_ДиТА_Прасол_2017
3.03_ДиТА_Прасол_2017
Прасол І. В.
4 8 Біомедичні прилади, апарати, системи і комплекси. Ч.3. Медичні комплекси та системи 3.04_МКтаС__Высоцкая_2017
3.03_МКтаС__Высоцкая_2017
Висоцька О. В.
         
    ІТБМ    
5 9 Інструментальні засоби розробки медичних інформаційних систем

3.03_ИСРМИС_Довнарь_2017
3.04_ИСРМИС_Довнарь_2017

Довнар О. Й.
5 9 Інформаційні технологіі в системі охорони здоров»я  3.04_ІТвСОЗ_Порван_2017  Порван А. П.
5 9 Медичні інформаційні системи 3.04_МИС__Высоцкая_2017
3.03_МИС__Высоцкая_2017 
Висоцька О. В.
5 9 Методи та засоби аналізу експериментальних даних 3.03_МтЗАЕД__Высоцкая_2017
3.04_МтЗАЕД_ИТБМ__Высоцкая_2017
Висоцька О. В.
5 9 Системи відображення медико-біологічноі інформаціі 3.03_СВМБІ_Кукоба_2017
3.04_СВМБІ_Кукоба_2017 
Кукоба А. В.
         
    БМІ    
5 9 Медична апаратура для індивідуального використання   Дацок О. М.
5 9 Методи математичноі фізики в біологіі та медицині 3.04_ММФ_Линник_2017  Лінник О.В.
5 9 Методи та засоби аналізу експериментальних даних 3.03_МтЗАЕД__Высоцкая_2017
3.04_МтЗАЕД__БМИ_Высоцкая_2017
Висоцька О. В.
5 9 Розробка медичних додатків для мобільних пристроів 3.03_РММД_Величко_2017
3.04_РММД_Величко_2017
Величко О. М.
5 9 Системи відображення медико-біологічноі інформаціі 3.03_СВМБІ_Кукоба_2017
3.04_СВМБІ_Кукоба_2017 
Кукоба А. В.
         
    ІТБМ    
5 10 Інформаційний менеджмент в охороні здоров»я 3.03_ИМОЗ_Печерская_2017
3.04_ИМОЗ_Печерская_2017 
Печерська А. І.
5 10 Медичні експертні системи 3.04_МЭС__Высоцкая_2017
3.03_МЭС__Высоцкая_2017
Висоцька О. В.
5 10 Методи та засоби аналізу зображень 3.03_МтаЗАЗ(ИТБМ)_Аврунин_2017
3.04_МтаЗАЗ(ИТБМ)_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
5 10 Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право 3.03_ОНД_Музыка_2017
3.04_ОНД_Музыка__2017 
Музика К.М.
5 10 Проектування біотехнічних систем 3.03_ПБТС_Нечипоренко_2017
3.04_ПБТС(ИТБМ)_Нечипоренко_2017  
Нечипоренко А.С.
         
    БМІ    
5 10 Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС 3.04_АПМСнаПЛІС_Аврунин_2017
3.03_АПМСнаПЛІС_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
5 10 Методи та засоби аналізу зображень 3.04_МтаЗАЗ(БМИ)_Аврунин_2017
3.03_МтаЗАЗ(БМИ)_Аврунин_2017
Аврунін О. Г.
5 10 Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право 3.03_ОНД_Музыка_2017
3.04_ОНД_Музыка__2017
Музика К.М.
5 10 Проектування біотехнічних систем 3.03_ПБТС_Нечипоренко_2017 
3.04_ПБТС(БМИ)_Нечипоренко_2017
Нечипоренко А.С.
5 10 Роботизовані медичні системи 3.03_РМС_Тимкович_2017
3.04_РМС_Тимкович_2017
Тимкович М. Ю.